Οι ιστορικοί Κεχαγιάδες

Κεχαγιάδες, Λήμνος

Στη Λήμνο, από τα πολύ παλιά χρόνια, η κοινωνική δομή κάθε τόπου χαρακτηριζόταν από την παρουσία του παραδοσιακού κτηνοτρόφου.

Οι Κεχαγιάδες, λοιπόν, αλλοτινοί άρχοντες στα βοσκοτόπια και κυρίαρχοι στα κοπάδια, ήταν εγκατεστημένοι δίπλα στις μάντρες τους, για να φροντίζουν τα ζώα, και ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης.

Ανέπτυξαν μάλιστα τη δική τους κουλτούρα που διατηρείται μέχρι σήμερα μέσω της διασωθείσας παράδοσης (π.χ. κεχαγιάδικα τραγούδια και χοροί).

Είναι πολύ πιθανό ν' ακούσετε τους παρακάτω στίχους με συνοδεία αχλαδόσχημης λύρας, αν ο δρόμος σας βγάλει σε κάποιο πανηγύρι ή γιορτή.

Βρε κιαχαγιά, βρε κιαχαγιά περήφανε!
Με τις πλατιές λαγάρες, έλα πέρασε,
παίξε και γέλασε!